Opis inwestycji

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pełnego rozpoznania geologicznego wraz z

opracowaniem elementów Koncepcji Programowej (KP) dla zadania „Budowa obwodnicy

Radomska w ciągu DK 42 i 91” na odcinkach o łącznej długości około 14,7 km, zgodnie z DŚU

uzyskaną przez Zamawiającego. 

 

 

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim, powiat radomszczański, gmina

Dobryszyce, Radomsko, miasto Radomsko, Kodrąb. 

 

 

Kilometraże przyjęto w oparciu o aktualne kilometraże dróg DK42 i DK91:

 

 

Obwodnica Radomska w ciągu DK42

Początek obwodnicy należy założyć po północno-zachodniej stronie miasta Radomsko, na drodze

krajowej nr 42 od skrzyżowania z drogą krajową nr 91 w km 56+773 (Rondo Sybiraków). 

Koniec obwodnicy należy założyć po północno-wschodniej stronie miasta Radomska na drodze

krajowej nr 42 jako włączenie w istniejący ciąg drogi w km około 146+070 uwzględniając

nawiązanie do km około 146+123.

 

 

Obwodnica Radomska w ciągu DK91

Początek obwodnicy należy założyć po północno-zachodniej stronie miasta Radomsko, na drodze

krajowej nr 91 od skrzyżowania z drogą krajową nr 42 w km 135+747 (Rondo Polskich Lotników Września 1939).

Koniec obwodnicy należy założyć po południowej stronie miasta Radomska, na drodze krajowej

nr 91 jako włączenie w istniejący ciąg drogi w km około 64+550.

Zakres planowanej budowy obwodnicy Radomska obejmuje kompleksowo zrealizowanie całej

inwestycji, w zależności od przyjętych rozwiązań projektowych: drogi wraz ze skrzyżowaniami,

wiaduktów, mostów, przejść dla zwierząt, usunięcia kolizji z infrastrukturą techniczną,

wyposażenia technicznego drogi oraz innych obiektów inżynierskich, urządzeń ochrony

środowiska, infrastruktury technicznej związanej i niezwiązanej z drogą, a także wszystkich

innych obiektów niezbędnych dla zapewnienia właściwego funkcjonowania i eksploatacji

projektowanej inwestycji.